Resultaten av kundenkäten: Den goda betjäningen uppskattades mest

Ekman Systems gjorde en kundförfrågan tillsammans med Vasa Universitets enhet för ledarskap, i form av ett Pro gradu -samarbete. Detta gjordes under tidsperioden december 2018 – januari 2019. Syftet med förfrågan var att klargöra hur våra kunder upplever våra produkter och tjänster i nuläget, och hur de kunde utvecklas att ännu bättre svara mot kundernas behov. Dessutom ville vi kartlägga vilka produktgrupper och tjänster våra kunder i framtiden har mest behov av.
Resultatet av förfrågan baserar sej på 106 erhållna svar. De svarande representerar olika stora organisationer och företag i Österbotten, av vilka flertalet är smi-sektorns företag. Vi vill tacka alla våra kunder som deltog. På basen av era svar kan vi utveckla vår verksamhet ytterligare.
Resultaten stöder vår verksamhetsfilosofi ”Make your workplace work”. Vår målsättning är att våra kunder skall få en mångsidig och helhetstäckande betjäning nu och i framtiden, med beaktande av en kontinuerligt föränderlig arbetsomgivning.

Tjänster och urval
Enligt de erhållna svaren är våra kunder mycket nöjda med kvaliteten på vår kundbetjäning. De upplever sej få sakkunnig och vänlig betjäning snabbt på önskat språk. I framtiden vill våra kunder få allt mer lösningsbaserad, sakkunnig och helhetsmässig betjäning. Vårt produkturval upplevdes som kvalitativ, i genomsnitt tillräckligt omfattande och med tillräckligt god pris-kvalitet -relation.
De svarande uppskattade våra mångsidiga kanaler för att uträtta ärenden. Speciellt framhävdes de digitala, såsom näthandel och e-post.  Gällande näthandeln önskades mera utförliga produktbeskrivningar.  Detta har vi utvecklat och vi kommer även framledes att förbättra användarvänligheten. Även uträttande av ärenden i butiken upplevdes som meningsfullt. Ur svaren framgick att snabbheten och enkelheten i att göra beställningar, samt produkturvalets omfattning är viktiga saker för kunderna.

Service- och leveransprocess
Generellt sett är våra kunder nöjda med leveransen av utrustning, installering och serviceprocessen. Servicen är i sin helhet snabb, och kundbetjäningen och sakkunskapen betackades. Som utvecklingsobjekt nämndes mera förebyggande service. Detta skall vi utveckla vidare.

Arbetsomgivningsbehoven i framtiden
Vi frågade även på vilka delområden företagen kommer att satsa i fortsättningen och hurudana behoven är i framtiden. På basen av svaren kommer företagen i framtiden att satsa på arbetsergonomin, arbetsmiljöns planering och möblemang, IT-utrustningen samt AV-, informations- och distansmötestekniken. Traditionella kontorsartiklar, multifunktionsmaskiner och kaffeapparater hålls som viktiga även i framtiden.

Lämna dina kontaktuppgifter!

Reservera en gratis kartläggning!

Varaa ilmainen kartoitus!