CovidSafe-virustejp: Skydda kontaktytor och bryt infektionskedjor!

CovidSafe-tejpen eliminerar SARS-CoV-2-viruset samt andra virus och bakterier på olika beröringsytor inom bara några sekunder. Applicera CovidSafe-tejp på knapparna i hissen, olika räcken, dörrhandtag, lampknappar, vattenkranar och andra ytor som berörs ofta.

CovidSafe garanterar kontaktytans renlighet utan rengöringsmedel!

Inte ens regelbunden, noggrann och effektiv rengöring av ytor säkerställer tillräcklig renlighet på ytorna. Bakterier och virus sprids snabbt från kontaktytor, vilket innebär att endast grundlig rengöring efter varje enskild beröring skulle kunna säkerställa en ren yta, fri från mikrober, för följande person som berör ytan. I praktiken är detta nästan omöjligt att genomföra.

CovidSafe säkerställer kontaktytornas renlighet utan rengöringsmedel. Beläggningen fungerar praktiskt taget av sig själv, genom att eliminera bakterier och virus på några sekunder. Rengöringen av ytan mellan beröringar är inte nödvändigt, även om den första personen som berört ytan på sina händer skulle bära på smittsamma bakterier eller virus. Följande person kan röra vid samma kontaktyta utan att smittsamma mikrober överförs. En infektionskedja av den typ som nämns ovan kan endast brytas med en produkt vars effekt sker inom sekunder. Intervallen mellan på varandra följande beröringar är vanligtvis endast sekunder.

Koppar är en av de metaller vars antibakteriella och antivirala egenskaper identifierades så långt tillbaka som för tusentals år sedan. CovidSafe-beläggningens prestanda bygger bland annat på kopparns prestanda.

Lösningar för alla typer av kontaktytor

Produktfamiljen CovidSafe består av olika lösningar som tillhandahåller en lämplig produkt för alla typer av ytor. Produktsortimentet är brett, för att erbjuda lämpliga och lättmonterade temporära skydd för alla typer av monteringsobjekt.

Produkterna kan monteras både inomhus och utomhus. CovidSafe tejpets livslängd påverkas av monteringsobjektet, användningsfrekvensen, luftfuktigheten, temperaturen och andra yttre påfrestningar. Produkten tål som bäst så många som hundratusentals beröringar!

Produktsortimentet är brett, för att erbjuda lämpliga och lättmonterade temporära skydd för alla typer av monteringsobjekt. Det bästa skyddet tillhandahålls av en CovidSafe-produkt, som har en enhetlig och intakt beläggning. I detta fall är virusets elimineringstid några sekunder. När en röd varningsfärg exponeras under beläggningen närmar sig behovet av att byta ut produkten. CovidSafe ger också effektivt skydd som sliten. Laboratorietester visar att även ett slitet skydd eliminerar virus på mindre än en minut.

Identifiera en skyddad yta

Ett i samband med monteringen i närheten av kontaktytan fäst CovidSafe-märke (klistermärke) vittnar om rena och säkra kontaktytor. CovidSafe finns i två färger; rosenguld och kolgrå. Båda urskiljs utmärkt på de vanligaste kontaktytorna, såsom dörrhandtag eller räcken.

De kontaktytor som CovidSafe har monterats på är fria från virus och bakterier. CovidSafe-märket som fästs i samband med monteringen är framför allt ett tecken på renlighet, men också på verksamhetsställets ansvarstagande. Märket vittnar om att företaget bryr sig om både sina klienters och sin personals välbefinnande.

CovidSafe har utvecklats i Finland och testats på Helsingfors Universitet

CovidSafe-virustejp har testats av Helsingfors Universitets medicinska Fakultetens avdelning för Virologi med levande SARS-CoV-2 virus.

”Den multimetallhybrid vi testade är en unik och mycket intressant legering som uppvisat mycket klara forskningsresultat under de testade förhållandena. Denna självhäftande beläggning är en produkt där virus inaktiveras mycket snabbt. Skillnaden jämfört med vanliga ytor är signifikant.”

Tarja Sironen, biträdande professor, Avdelningen för virologi, Helsingfors Universitet

Fråga mera:

Jonas Forsman

jonas.forsman@ekmansystems.fi

040 161 2525

Lämna dina kontaktuppgifter!

Reservera en gratis kartläggning!

Varaa ilmainen kartoitus!