fbpx

Andas renare luft med hjälp av Leitz Trusens -luftrenare!

I en värld där luftkvalitet är en växande oro så är luftrenare ett populärt tillskott i våra hem och på våra kontor. Leitz TruSens luftrenare tillför forskning, stil och teknologi till ditt hem och tar bort föroreningar och fyller rummen med fräsch, ren luft.

TruSens eliminerar 99.99% av luftburna coronavirus*

*Resultat från oberoende tredjepartstester med aerosoliserad luftburen koncentration av mänskligt coronavirus 229E under en tvåtimmarsperiod i ett stängt rum. HCoV-229e är en väletablerad bärare för SARS-Cov-2.

Ren luft i hela rummet

Leitz TruSens känner av luftkvaliteten och reagerar direkt. SensorPod-luftkvalitetssensorn säkerställer ren luft i hela rummet. Den placeras på rummets motsatta sida från luftrenaren, där den mäter föroreningar och skickar resultaten tillbaka till luftrenaren.

Känn till din luftkvalitet

TruSens luftrenare med SensorPod har en unik luftkvalitetsindikator som visar förändringar i luftkvaliteten. TruSens reagerar på SensorPodens avläsningar och anpassar sig därefter för att rengöra luften. Du kan vara helt säker på att TruSens håller luften ren i hela ditt rum.

TruSens känner av om luften är bra, måttlig eller dålig.

Bra [0-50]:

Luftkvaliteten är tillförlitlig och luftföroreningar medför liten eller ingen risk.

Måttlig [50-100]:

Luftkvaliteten är tillförlitlig och luftföroreningar medför liten eller ingen risk.

Dålig [100-500]:

Luftkvalitén är bristfällig och kan påverka din hälsa över tid.

Fångar upp och förstör föroreningar

Leitz Trusens har en 360-graders filtrering som fångar upp vanliga föroreningar och allergener, VOC-gaser och andra luftburna partiklar.

Trusens rengör luften i fyra nivåer:

Tvättbart förfilter – fångar upp större partiklar som damm och husdjurshår
Kolfilter – tar bort specifika gaser och lukter
HEPA-filter – fångar små partiklar ner till 0,033 mikron
UV-sterilisering – minskar tillväxten av luktframkallande mikrober på filtytan.

Mikroskopiska luftburna organismer fastnar i TruSens luftfilter där de utsätts för UV-ljusets bakteriedödande våglängder och görs oförmögna att återcirkulera och infektera.

Fördelar effektivt renare luft i hela rum

De flesta luftrenare kan lämna rum med döda zoner. Luftrenare som driver luft ut i en riktning skapar områden där lite eller ingen luft cirkulerar. PureDirect har två separata luftflöden för att minimera döda zoner. Dubbelt luftflöde fördelar ren luft jämnare och effektivare i hela rummet, vilket är bekräftat av oberoende labbtester.

Ren luft spelar roll

I genomsnitt tillbringas 93% av livet inomhus. Inomhusluften kan vara väsentligt sämre än den utomhusluft du andas in.

Läs hur luftrenaren kan vara till hjälp vid t.ex. allergiska besvär.

Bekanta dig med produkter:

Leitz TruSens™ Z-2000 luftrenare + SensorPod™, medelstort rum

Leitz TruSens™ Z-3000 luftrenare + SensorPod™, stort rum


Beställningar:

Jonas Forsman, 040 161 2525, jonas.forsman@ekmansystems.fi

Lämna dina kontaktuppgifter!

Reservera en gratis kartläggning!

Varaa ilmainen kartoitus!