fbpx

Ekman Systems ISO 14001 -miljöcertifikat har förnyats

ISO 14001 -certifikatet, som beviljats åt Ekman Systems år 2018 har förnyats år 2021. Certifikatet beviljas av ett utomstående certifieringsorgan, och det visar att företaget i sin verksamhet tar hänsyn till miljön och har ett system för fortsatt uppföljning och förbättring av miljöaspekter.

Ekman Systems ville certifiera sitt miljöledningssystem, så att företagsverksamhetens påverkningar för miljön och intressenter, såsom kunder och samarbetspartner skulle vara effektivare att följa upp och utveckla. Ett fungerande miljöledningssystem förutsätter att hela företagets personal beaktar kraven och tar hänsyn till dessa i sitt dagliga arbete.

Vidare vill man med certifikatet kommunicera om sitt ansvar till utomstående. Tack vare certifikatet kan Ekman Systems intressenter lita på att Ekman Systems är ett ansvarsfullt företag, som tar hänsyn till miljön och förbinder sig att göra det även i framtiden.

Lämna dina kontaktuppgifter!

Reservera en gratis kartläggning!

Varaa ilmainen kartoitus!