Ekman Systems förnyas!

Ekman Systems välkomnar hösten med en helt förnyad uppsyn. Butiken och utställningsutrymmena har förnyats så att kunderna lättare kan bekanta sej med produkterna och tjänsterna. Meningen är att det skall vara angenämt och lätt att göra affärer i en klar och trivsam butikexteriör.

Förutom butiken har företagets logo och slogan uppdaterats. Så gott som från början av företagets grundande har företagets slogan varit ”Allt till kontoret”. Denna grundtanke kvarstår med en förnyad form: ”Make your workplace work”. Med detta vill vi framhäva företagets utvidgade och helhetsmässiga tjänsteutbud. Företagets nya VD Katja Ekman erbjuder åt företag och organisationer konsulterings- och coachningstjänster i arbetsgemenskapsutveckling, som för sin del hjälper organisationer att bygga upp en fungerande arbetsmiljö.

I.o.m. förnyandet uppdateras Ekman Systems hemsidor och webshop, och företaget blir även närvarande i olika sociala medier. I fortsättningen kan man bekanta sej med vår verksamhet via Facebook, Instagram och LinkedIn, där vi informerar om aktualiteter och underlättar kommunikationen mellan företaget och kunderna. För utvecklandet av marknadsföringen samt butiksverksamheten ansvarar kundbetjäningschef Salla Niemi.

Tilläggsuppgifter om förnyandet och marknadsföringen ges av:

VD, Katja Ekman  044-3204669         Salla Niemi  044-3204663

Lämna dina kontaktuppgifter!

Reservera en gratis kartläggning!

Varaa ilmainen kartoitus!