Årsdagen på GDPR närmar sig – förstör ni pappersdokument på ett rätt sätt?

Årsdagen för dataskyddsförordningen GDPR är på lördag den 25.5.2019. GDPR förutsätter att företagen med större noggrannhet hanterar dokument som innehåller personuppgifter, både elektroniska och pappersdokument. Företagen hanterar ofta till exempel papperskopior, som bör förstöras på ett ändamålsenligt sätt. För detta ändamål har vi i vårt sortiment flera Rexel-dokumentförstörare, som uppfyller kraven i GDPR. Nedan finner du ett par exempel på krav och som påverkar valet av dokumentförstörare.
Dataskyddsprinciper vid behandling av personuppgifter
”Vid behandling av personuppgifter ska dataskyddsprinciperna enligt dataskyddslagstiftningen alltid iakttas. Enligt dataskyddsprinciperna ska personuppgifter
• behandlas på ett lagligtkorrekt och öppet sätt i förhållande till den registrerade
• behandlas konfidentiellt och säkert
• insamlas och behandlas i ett visstuttryckligt och lagligt syfte
• insamlas endast i den grad som de behövs med tanke på syftet med behandlingen av personuppgifter”
Källa: Dataombudsmannens byrå, https://tietosuoja.fi/sv/behandling-av-personuppgifter 
Uppgifter som inte får behandlas
”Behandling av personuppgifter som hör till så kallade särskilda kategorier av personuppgifter är i princip förbjuden. Sådana uppgifter redogör för till exempel personens politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelse, medlemskap i fackförbund eller hälsorelaterade uppgifter.”
Källa: Dataombudsmannens byrå, https://tietosuoja.fi/sv/behandling-av-sarskilda-kategorier-av-personuppgifter 
Ett säkert sätt att förstöra pappersdokument
Pappersdokument som innehåller personuppgifter måste alltid förstöras, när de inte mera behövs. Varje företag borde ha en pappersförstörare för detta ändamål. Vid val av dokumentförstörare bör man beakta vilken säkerhetsklass som krävs. Säkerhetsklass väljs mellan P2 (grundnivå) och P7 (högsta möjliga klass) beroende på hur känsliga dokument företaget hanterar. Ju högre klass förstöraren har, desto smalare strimlor gör den. Många dokumentförstörare har ett PIN-kodlås, som skyddar förstöringsprojektet.
                    
Vid val av förstörare bör man ännu beakta hur många personer som använder den. Om användarna är flera personer, lönar det sig att välja en modell som på en gång kan förstöra större mängder papper. Förstörare med automatisk pappersmatning hjälper att spara tid och kostnader, då man inte behöver mata in papper manuellt.
Ekman Systems sortiment innehåller dokumentförstörare för alla företags behov. Våra sakkunniga hjälper med valet av lämpligaste modell, så att man kan vara säker på att den motsvarar användarens behov. Ta en titt på vårt urval av Rexel-förstörare: https://www.ekmansystems.fi/sv/bestsearch/f%C3%B6rst%C3%B6rare?q=f%C3%B6rst%C3%B6rare
Ta kontakt med våra försäljare:
Jonas Forsman, jonas.forsman(at)ekmansystems.fi, 040 161 2525
Amadeus Ekman, amadeus.ekman(at)ekmansystems.fi, 044 033 2577

Reservera en gratis kartläggning!

Varaa ilmainen kartoitus!