Är ert företagets dataskydd i skick?

Visste du, att GDPR (General Data Protection Regulation) som kom i kraft den 25.5.2018, förutsätter att alla företag tar dataskyddet noggrant i beaktande? Det gäller bland annat behandlingen av personuppgifter som företag har om sina kunder antingen i digital- eller pappersform. Dessa får inte spridas vidare, utan skall behandlas enligt dataskyddsreglerna. Bristfällig behandling av personuppgifter kan leda till böter. 
Har ni i ert företag redan tagit i hänsyn förstörningen av dokument i pappersform? I vårt sortiment finns det dokumentförstörare med olika kapacitet för företag. När man väljer en dokumentförstörare är det viktigt att observera, hur många användare den har och hurudan säkerhetsnivå det krävs när dokumenten förstörs. Desto mer konfidentiella dokument som förstörs, desto mera finstrimlat skall apparaten göra. 
Det finns både manuella och automatiska dokumentförstörare. De automatiska dokumentförstörarna hjälper företaget att spara både tid och pengar. Då pappret ej behöver matas manuellt, kan personalen koncentrera sej på mera produktiva arbetsuppgifter. Många modeller har även ett PIN-kodlås, så dokument som skall förstöras är ej tillgängliga för utomstående.
Sköt datasekretessen i skick senast nu!

Lämna dina kontaktuppgifter!

Reservera en gratis kartläggning!

Varaa ilmainen kartoitus!