Organisaation konsultointi- ja valmennuspalvelut


Make your workplace work — kun motivoituneet ihmiset tekevät oikeita asioita hyvin toimivassa työympäristössä, kilpailukyky paranee ja tulosta alkaa syntyä. Ulkoiset puitteet ovat tärkeitä, mutta vielä tärkeämpää on se, miten työyhteisö kokonaisuudessaan toimii. 

Johdon tehtävänä on saada työyhteisö toimimaan organisaation tavoitteiden mukaisesti. Siksi onkin tärkeää, että organisaatiolla on määritelty tulevaisuuden tavoitetila ja sen tavoittamiseksi laadittu strategia.  Strategiaprosessissa on myös tärkeää ymmärtää yrityksen nykytila, mikä mahdollistaa toiminnan kehittämisen oikeaan suuntaan kokonaisvaltaisesti. Pienilläkin suunnanmuutoksilla ja oikeanlaisella resurssoinnilla voidaan saada aikaan merkittäviä muutoksia parempaan.

Katja Ekman on työskennellyt Vaasan yliopiston HERMES-projektissa, jossa on kehitetty pk-yritysten henkilöstöjohtamista strategisesta näkökulmasta. Tämän lisäksi hän on ollut mukana Kunta-HEJO hankkeessa, jossa hän kehitti kuntien ja kaupunkien strategista henkilöstöjohtamista kuntakentän tulevien muutosten näkökulmasta.

Tällä hetkellä hän toimii Ekman Systemsin toimitusjohtajana, uudistaen perheyrityksen toimintaa entistä asiakaslähtöisemmäksi sekä palveluiden tarjontaa monipuolistaen.  Lisäksi Ekman työskentelee osa-aikaisena projektitutkijana Vaasan yliopiston johtamisen yksikössä, valmistellen väitöskirjatyötään organisaatioiden muutosprosessien johtamisesta. Ekmanin vetämät kehittämisprojektit perustuvat osallistavaan toimintaan, jossa vaikuttamisen mahdollisuus on kaikilla organisaation tasoilla.

Osallistava valmennus sekä workshop-tyyppinen työskentely ovat niitä asioita, mitkä herättävät työyhteisössä oivalluksia ja nostattavat koko työyhteisön itsetuntoa ja motivaatiota. Kun henkilökunta tekee kehitystyötä omien ideoiden pohjalta, jatkumo alkaneelle kehitystyölle tapahtuu luonnostaan. Käynnistetyn kehittämistyön jatkuvuus ja onnistuminen varmistetaan systemaattisella seurannalla ja arvioinnilla.

Ekmanin vetämät kehitysprosessit ovat saaneet kiitosta niin osallistujayritysten työntekijöiltä kuin yritysjohdoltakin. Työntekijät ovat muun muassa kommentoineet, että osallistava koulutustyöskentely on muuttanut työilmapiiriä motivoivammaksi, kehittänyt yhteistoiminnallista ajattelua ja saanut koko henkilöstön ymmärtämään organisaation tavoitteiden merkityksen ja ennen kaikkea toimimaan niiden mukaisesti. Johdon näkökulmasta koulutus on antanut heille konkreettisia työkaluja esimerkiksi viestintä- ja osallistamiskäytänteiden kehittämiseen, työntekijöiden osaamisen kehittämiseen sekä esimiestoiminnan johtamisen kehittämiseen. Osallistavissa esimiesvalmennuksissa kiitosta on tullut muun muassa valmentavan esimiestyön sekä muutosjohtamistaitojen kehittymisessä.

Yrityksillä ja työyhteisöillä on erilaiset lähtötilanteet ja erilaiset tavoitteet. Tästä syystä kaikki koulutuspalvelut ja konsultoinnin tarpeet kannattaa aina aloittaa nykytilanteen kartoittamisella. Näin valmennus kohdentuu juuri sille osa-alueelle, mikä sitä eniten tarvitsee.


Tarvitsisiko työyhteisösi apua seuraavien organisaatiosi osa-alueiden kehittämisessä?

Osallistava esimiesvalmennus

Osallistava työyhteisövalmennus

Osallistava strategiaprosessi 

Muutosjohtaminen

Osaamisen kehittäminen

Kehitys- ja/tai tavoitekeskustelun mallit

Perehdyttämis- ja rekrytointisuunnitelmat

Henkilöstöjohtamisen kuntokartoitus

Työhyvinvointi- sekä henkilöstökyselytOta yhteyttä Katjaan ja kysy lisää!

Katja Ekman
Puh. 044 320 4669
katja.ekman(at)ekmansystems.fi Loading...