Henkilöstöjohtamisen kehittäminen tehostaa yritystoimintaa

Julkaistu 17.1.2019


Työyhteisöä voimaannuttava yhteistyökumppani

Vaasan Yliopiston Johtamisen yksikössä professorina toimiva Riitta Viitala tietää, mitkä ovat tämän päivän haasteita työelämässä. Johtamiseen erikoistunut Viitala kertoo, että Suomessa on kysyntää ja kiinnostusta henkilöstöjohtamisen kehittämiseen.

Ekman Systemsin toimitusjohtaja Katja Ekman työskenteli Viitalan johtamassa Vaasan Yliopiston luomassa henkilöstöjohtamisen kehittämistarpeisiin liittyvässä tutkimushankkeessa. Tässä hankkeessa Ekman toimi tutkijana, teki henkilöstöjohtamisen laadun arviointia ja kehittämissuosituksia kohdeorganisaatioihin. Viitala kertoo, että Ekmanilla on erinomainen perusta henkilöstöjohtamisen kehittämistarpeiden ja suuntien selvittämiseen. 

— Henkilöstöjohtamisen kehittämisen tulee olla asiakasta palvelevaa ja realistista. Katjalla on hyvä ja laaja-alainen liiketoiminnan taju ja omakohtaista käytännön kokemusta yrityksen toiminnasta ja sen prosesseista. Lisäksi hänellä on valtavan tarkka huomio- ja arvostelukyky, jota hän osaa käyttää hyödyksi positiivisella tavalla, Riitta Viitala sanoo. 


Positiivinen vire syntyy aidoista kohtaamisista

Organisaatioissa voidaan toisinaan suhtautua epäilevästi konsultointeihin, kehitystoimenpiteisiin ja arviointeihin. Jotta koko henkilökunta saadaan sitoutumaan projektiin, se vaatii projektin vetäjältä kykyä kuunnella ja ymmärtää erilaisia ihmisiä. Kun ihmisiä kuunnellaan ja kohdellaan arvostavasti, heidän parhaat puolensa tulevat esiin. 

Näissä Viitalan mielestä Ekman on toiminut koko yhteisöä voimaannuttavalla tavalla ja osannut muodostaa rakentavaa ja positiivista palautetta. Myös sitkeys ja rauhallinen ote on valttia haastavien tehtävien edessä. Näissä Katja saa Viitalalta erinomaiset arvosanat.

—Katja menee vaikka läpi harmaan kiven saadakseen asiakkaalle hyötyä ja apua. Kiireisissä ja haasteellisissa tilanteissa hänellä on taito rauhoittaa sekä ihmiset että asiat ja keskittyä olennaiseen, Viitala kertoo. 


”Näille palveluille on kova tarve”

Yliopiston toteuttamat hankkeet ovat sisältäneet konsultatiivisia elementtejä, ja ne ovat saaneet jälkikäteen paljon kiitosta. Asiakkaat ovat olleet hankkeisiin selvästi tyytyväisiä. Mukana olleet organisaatiot ovat palautteen mukaan kehittäneet henkilöstöjohtamistaan saamiensa arvioiden ja kehitysehdotusten mukaisesti. Viitala sanoo, että näille palveluille on kova tarve. 


Oivallukset synnyttävät motivaatiota

—Osallistava kouluttaminen ja workshop -tyyppinen työskentely ovat niitä asioita, mitkä herättävät oivalluksia ja nostattavat työyhteisön itsetuntoa ja motivaatiota. Tärkeintä on kuitenkin se, että kehitystyö jatkuu koulutuksen jälkeenkin. Onnistuminen varmistetaan systemaattisella seurannalla ja arvioinnilla. On ollut mukavaa saada hyvää palautetta niin johdolta kuin työntekijöiltäkin, Ekman kertoo omista kokemuksistaan kehityshankkeista.

Ekman haluaa konsultointi- ja koulutuspalveluissaan tuottaa asiakkaalleen mahdollisimman paljon hyötyä. Tämä onnistuu tarjoamalla asiakkaalle juuri sitä palvelua, mitä hän tarvitsee: 

—Minun tehtävänäni on auttaa löytämään tarpeet ja viedä kehitystyötä eteenpäin.


Riitta Viitalaa ja Katja Ekmania haastatteli Maija Anttila Herea Oy:sta.


Alla olevasta linkistä voit lukea lisää osallistavan workshop-työskentelyn hyödyistä. Esimerkkinä Vaasan kaupungin erityisvarhaiskasvatuksen osallistava strategiaprosessi, jota Katja Ekman oli vetämässä. Loading...